米ぬか酵素風呂とは

米糠酵素風呂「ぬか天国」にいる微生物が見えてくるよ

You can see the microbes in Nukatengoku’s rice bran enzyme bath.
ฉันอยู่ที่นูกา เทนโกคุ อบเอนไซม์ร􀑼ำข้าว
คุณจะได้พบกับองค์กรชีวิตเล็กจิ๋ว ที่เรียกว่าจุลินทรีย์


               Illustration : Yukiko Katabira

私たちの体にはどのぐらいの微生物が棲んでいるか知ってる?その数100兆個。微生物は人体のあらゆる場所に集団をつくって棲んでいる。100兆個の微生物とずっと共同で暮らしているのが私たち人間だ。「ああ、私は孤独」なんて言えない。
※人の口腔、鼻腔、喉、肺、胃、小大腸、皮膚、膣にコロニーをつくっています。


Do you know how many microorganisms do live in our bodies? About 100 trillion! Microorganisms do live in groups everywhere in the human body. We humans are the ones who are living together with 100 trillion microorganisms. Why do I still feel lonely?
※ They make colonies in the human mouth, nose, throat, lungs, stomach, small intestine, colon, skin and vagina.


คุณรู้หรือไม่ว่ามีจุลินทรีย์ หรือองค์กรชีวิตขนาดเล็กจิ๋ว อาศัยอยู่ภายในร่างกายของเรามากมายเพียงใด? พวกจุลินทรีย์นั้นมีอยู่ในปริมาณที่มากถึง 100 ล้านล้านเลยทีเดียว จุลินชีพเหล่านี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ ทุกหนแห่งในร่างกายของคนเรา แล้วมนุษย์อย่างพวกเราก็อยู่ร่วมกันกับจุลินทรีย์นับร้อยล้านล้านนี้มานานแสนนาน แล้วท􀑼ำไมฉันถึงยังเหงาอยู่อีกนะ? # จุลินทรีย์สร้างอาณานิคมกันใน ช่องปากของมนุษย์, ช่องจมูก, ล􀑼ำคอ, ปอด, ท้อง, ล􀑼ำไส้เล็ก-ใหญ่, ผิวหนัง และช่องคลอด

ひとりの人間の体に100兆個の微生物がいる。地球の人口は80億人。動物や、草花、土の中にも水の中にも空気中にも微生物はいる。地球は微生物に支配されている
※世界の人口推定2022年80億人だそうです。


There are 100 trillion microorganisms in one human body. The population of people on earth is estimated to be 8 billion (2022). There are animals, flowers, and microorganisms in the soil, in the water and in the air. The earth is dominated by microorganisms


ประชากรโลกปัจจุบันมีจ􀑼ำนวน 8 พันล้านคน, มีจุลินทรีย์อยู่ร้อยล้านล้าน ภายในร่างกายมนุษย์หนึ่งคน แล้วก็มีจุลินทรีย์ที่อยู่ในสัตว์, ในดอกไม้ และจุลินทรีย์ในดิน, น􀑼 , อากาศ นั่นมันไม่ใช่การพูดเกินจริงเลยหากจะกล่าวว่าดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าโลกของเรานี้ ถูกเหล่าจุลินทรีย์จ􀑼ำนวนมหาศาลยึดครองไว้ทั้งหมดแล้ว # ประมาณการจ􀑼ำนวนประชากรโลกว่า มีจ􀑼ำนวน 8 พันล้านคนในปี 2022
米糠を微生物とその分泌物である酵素の力で発酵させた「酵素の海」に埋まる。状態のよい酵素風呂には1グラムあたり80億もの微生物がいるそうだ。天文学的な数の微生物の振動の中にあなたの中の100兆個の微生物が埋まると、どう感じるか。
※タイで販売されているヤクルトには1グラムあたり1億の乳酸菌がいます。日本のヤクルト1000には1グラムあたり10億だそうです

You will be buried in a “sea of enzymes” where rice bran is fermented with the power of microorganisms and their secretions, enzymes. It is said that there are 8 billion microorganisms per gram in an enzyme bath in good condition. How do you feel when 100 trillion microorganisms if you are buried in the vibrations of an astronomical number of microorganisms? ※There are 100 million lactic acid bacteria per gram in Yakult sold in Thailand. It is said that in Japan’s Yakult 1000 there are 1 billion per gram.


คุณก􀑼ำลังจะอบฝังตัวลงใน “มหาสมุทรของเอนไซม์” ซึ่งร􀑼ำข้าวถูกหมักบ่มด้วยพลังของจุลินทรีย์และพวกมันหลั่งสารเอนไซม์ออกมา กล่าวได้ว่ามีปริมาณจุลินทรีย์ถึง 8 พันล้านหน่วยต่อเอนไซม์ร􀑼ำข้าวหนึ่งกรัมในบ่ออบเอนไซม์ซึ่งการหมักบ่มอยู่ในสภาวะสมบูรณ์ คุณจะรู้สึกอย่างไรเมื่อจุลินทรีย์ 100 ล้านล้าน ในร่างกายของคุณผสานคลื่นความสั่นไหวเข้ากับจุลินทรีย์ที่มีปริมาณมหาศาลจนเปรียบได้กับดวงดาวในจักรวาล. # มีปริมาณ 100 ล้าน แบคทีเรียกรดแลคติก ต่อกรัมในยาคูลท์ ที่ขายอยู่ในเมืองไทย แต่ที่ขายในญี่ปุ่นนั้น ว่ากันว่ามีถึง 1000 ล้านต่อกรัม (มากกว่าสิบเท่าเลยทีเดียว)ぬか天国の酵素風呂にも1グラムあたり80億の微生物がいるとする。ここは幅12メートル、長さ14メートル、高さ最大1.5メートル。微生物の総量たるや……天文学的で卓上の計算機にその答えは表示されない。Nukatengoku’s enzyme bath also has 8 billion microorganisms per gram. The rice bran enzyme bath here is 12 meters wide, 14 meters long, and 1.5 meters height at max. The total amount of microorganisms… The answer is not displayed on your desk calculator.


ที่นูกา เทนโกคุ เอนไซม์บาธ มีจุลินทรีย์อยู่ถึงแปดพันล้านหน่วยต่อหนึ่งกรัม เอนไซม์ร􀑼ำข้าวที่นี่ อยู่ในบ่อกว้าง 12 เมตร ยาว 14 เมตร สูง 1.5 เมตร รวมปริมาณ 18 ตัน ซึ่งเท่ากับ 18 ล้านกรัม, 8 พันล้าน x 18 ล้าน … ค􀑼ำตอบเป็นจ􀑼ำนวนมหาศาลขนาดนั้นเครื่องคิดเลขทั่วไปไม่สามารถจะค􀑼ำนวณได้เลย

そこにいる微生物は麹菌、酵母菌、乳酸菌、納豆菌、酢酸菌、酪酸菌、そしておよそ27億年前に誕生した菌の親玉といわれる光合成細菌など人間にとって有用な微生物が酵素風呂の中を占めている。ぽっと出のコロナ菌にとってははなはだ居心地が悪い。酵素はサラブラン館内を舞っている。とくに酵素風呂の空間は酵素の海。マスク外して深呼吸してたっぷり体内に取り込んで。There are microorganisms that are useful for humans, such as koji mold, yeast bacteria, lactic acid bacteria, bacteria in natto, acetic bacteria, butyric bacteria, and photosynthetic bacteria that is said to be the parent of all bacteria originated about 2.7 billion years ago. It’s very helpful for preventing corona. The enzymes are dancing in the Sarabran facility. Especially the space of the enzyme bath is the sea of enzymes. Take off the mask, take a deep breath and take plenty of it into your body.


จุลินทรีย์เหล่านั้นล้วนเป็นจุลินทรีย์ซึ่งให้คุณประโยชน์ต่อมนุษย์ อย่างเช่น เชื้อราโคจิ, ยีสต์, แบคทีเรียกรดแลคติก, แบคทีเรียนัตโต่ะ(ถั่วเน่า), แบคทีเรียกรดอะซิติก, แบคทีเรียกรดบิวทิริก, และแบคทีเรียสังเคราะห์แสง ซึ่งมีต้นก􀑼ำเนิดมากว่า 2.7 ล้านปีก่อน มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่โคโรนาไวรัสจะแทรกตัวเข้ามาได้ ทั่วทั้งบริเวณของ
นูกา เทนโกคุแห่งนี้ อบอวลไปด้วยไอเอนไซม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่เป็นบ่ออบ ซึ่งเปรียบได้กับมหาสมุทรแห่งเอนไซม์ จุลินทรีย์ที่มีคุณประโยชน์อัดกันอยู่อย่างแน่นขนัดในบ่อเอนไซม์ร􀑼ำข้าว, ถอดแมสก์ออก แล้วสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆ เปิดทางให้เอนไซม์จ􀑼ำนวนมหาศาลผ่านเข้าสู่ร่างกายของคุณ酵素風呂は電気やガスなどの熱源を一切使っていない。微生物の爆発的な繁殖熱とその摩擦熱だ。
温度は70°Cぐらいまで上がるが酵素の主成分はタンパク質。熱すぎるとゆで卵のようにタンパク質が固まり酵素の働きが悪くなる。温度は60°C以下に抑えるよう毎朝管理されている。


The enzyme bath does not use any heat sources such as electricity or gas. It’s just the explosive breeding heat of microorganisms and their friction heat. The temperature can rise to about 70°C.
As the main component of the enzyme is protein, it will harden like a boiled egg when it becomes too hot and the enzyme will work worse. The temperature therefore is controlled every morning to keep the temperature below 60°C.


ไม่มีการใส่พลังงานความร้อนจากภายนอกใดๆ เข้าไปในบ่อเอนไซม์ร􀑼ำข้าว อย่างเช่นไฟฟ้า หรือแก๊ส มีเพียงความร้อนที่ระเบิดออกมาจากการหลอมรวมกันของจุลินทรีย์และความร้อนที่เกิดจากแรงเสียงทานของการอัดแน่นนั้น อุณหภูมิจะขึ้นไปได้สูงถึง 70 องศา c แต่เพราะส่วนประกอบหลักของเอนไซม์นั้นคือโปรตีน หากว่ามันร้อนมากเกินไป โปรตีนก็จะแข็งตัว เช่นเดียวกับการต้มไข่ และเอนไซม์ก็จะท􀑼ำงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เราจึงควบคุมให้อุณหภูมิอยู่ที่ต􀑼่ำำ่ากว่า 60 องศา c เล็กน้อยในทุกๆ เช้า酵素風呂の中にいる天文学的数の微生物が私たちの体内外にいる100兆個の微生物を包み、共振させ温度を引き入れるのか、経験したことのない熱が骨まですぐ到達することを実感できる。温泉浴やサウナとも違う、たとえるなら電子レンジか。微生物の力を借りて体温を上げる。体温を上げると免疫力も上がる。


The astronomical number of microorganisms in the enzyme bath wrap 100 trillion microorganisms inside and outside our body, resonate it and heat it up. You can feel that the heat, which, when you are for the first time here, does reach your bones quickly. It’s different from a hot spring bath or sauna, but like a microwave. Increase your body temperature with the help of microorganisms. If you raise your body temperature, your immunity will also increase.


จ􀑼ำนวนมหาศาลดั่งดวงดาวในจักรวาลของจุลินทรีย์ในบ่อเอนไซม์ ห่อหุ้ม 100 ล้านล้านจุลินทรีย์ไว้ทั้งภายในและภายนอกร่างกายของเรา ผสานแรงสั่นไหวเสียดทานอันเราสัมผัสได้ผ่านอุณหภูมิ ความอุ่นร้อนแบบที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจะผ่านเข้าสู่ภายใน ร่างกายจนถึงกระดูกอย่างรวดเร็ว มันต่างจากการแช่น􀑼้ำำ้าพุร้อน หรืออบซาวน่า หากคุณอยากจะเปรียบเทียบ มันจะคล้ายระบบไมโครเวฟ ช่วยเพิ่มความอุ่นร้อนในร่างกายคุณให้สูงขึ้นด้วยการกระตุ้นของเหล่าจุลินทรีย์ และเมื่ออุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้น ภูมิคุ้มกันของคุณก็ย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย皮膚に弱い静電気のような刺激を感じることがある。10分もすると心拍数と血流が増し、全身から多くの発汗作用がある。血流が体内の奥深くに長年溜まり蓄積していた毒素を汗と共に体外に搾り出し根本から体質が改善されてゆく。酵素風呂に入る前にはたっぷりと水分をとり、汗腺、皮脂腺から体内の毒素をたっぷり搾り出して。


You may feel a weak static electricity-like irritation on your skin. After 10 minutes, your heart rate and blood flow increase, and there are many sweating effects from your whole body. The blood circulates increased through the body and squeezes toxins, which have been accumulated for many years, by means of sweat and thus improves the constitution from its roots. Before taking an enzyme bath, drink plenty of water and squeeze out plenty of toxins from the body into the sweat glands and sebaceous glands.


คุณอาจจะรู้สึกราวกับว่ามีบางจุดที่ผิวหนังถูกกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตอ่อนๆ เมื่อคุณนอนอบฝังตัวลงไป แล้วหลังจาก 10 นาทีผ่านไป อัตราการเต้นของหัวใจ และการไหลเวียนโลหิตก็จะเพิ่มสูงขึ้น แล้วก็จะมีเหงื่อซึมออกมาจนทั่วทั้งร่างกาย สารพิษต่างๆ ที่สะสมอยู่ภายในร่างกายมานานหลายปีจะถูกขับออกมากับเหงื่อ ร่างกายได้รับการฟื้นฟูจากฐานราก (ลึกลงไปถึงกระดูก). ก่อนอบเอนไซม์ร􀑼ำข้าว ควรดื่มน􀑼้ำำ้าในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อให้ร่างกายขับสารพิษออกไป ซึ่งไม่เพียงแต่ขับออกผ่านต่อมเหงื่อเท่านั้น แต่ยังขับออกมาจากต่อมไขมันด้วย


「酵素風呂に入ると肌がもちもちする」と言われるのは、タンパク質を主成分とする酵素が体の表面の皮膚や角栓というタンパク質に触れてそれを分解するから。固い肉(タンパク質)をパイナップル酵素(タンパク質)で和えると柔らかくなるのと同じだ。


Some may say “My skin feels softer when taking an enzyme bath.” That’s because enzymes are the main building blocks of protein and when touching the surface of the body these proteins call death skin cells and then decompose them. That’s similar to when you put the meat (protein) in the pineapple enzyme. (Protein from enzymes), the meat is soft.


อาจจะมีบางคนบอกว่า “รู้สึกว่าผิวของฉันนุ่มนวลขึ้นเมื่ออบเอนไซม์” นั่นก็เป็นเพราะว่าเอนไซม์เป็นส่วนประกอบหลักของโปรตีน เมื่อสัมผัสบริเวณพื้นผิวกาย โปรตีนเหล่านั้นจะย่อยสลายเซลล์ผิวหนังซึ่งตายแล้ว นั่นก็จะคล้ายกับตอนที่คุณใส่เนื้อ (โปรตีน) ลงไปแช่ในเอนไซม์สับประรด (โปรตีนจากเอนไซม์) เนื้อก็จะนุ่ม


ところで「米糠+発酵」の恐るべき毒だし効果の例。石川県に「ふぐの子糠漬け」なる郷土料理がある。テトロドトキシンという猛毒が含まれているフグの卵巣を米糠に漬け、数カ月から数年かけて発酵させ無毒化して食する。
※文献により差はありますが、テトロドトキシンは青酸カリの500から1000倍の毒性を示す猛毒であり、耐熱性があるため、通常の加熱調理では壊れません。 人間の致死量は、2から3ミリグラムといわれています。(東京都福祉保健局)


By the way, an example of the detoxing effect of “rice bran + fermentation”. There is a local dish called “Fugu no Koukazuke” in Ishikawa Prefecture, where the ovaries of pufferfish containing a deadly poison called tetrodotoxin are marinated in rice bran, fermented over several months to several years, and detoxed completely. ※There is a difference depending of literature, but tetrodotoxin is a deadly poison that shows 500 to 1000 times the toxicity of potassium cyanide, and it is heat resistant, so it will not break in normal cooking. The human fatality is said to be 2 to 3 milligrams. ( Tokyo Metropolitan Welfare and Health Bureau)

แล้วยังมีตัวอย่างที่น่าจะน􀑼ำมาพิจารณาในเรื่อง การขจัดพิษ โดยใช้กระบวนการหมักเอนไซม์ร􀑼ำข้าว, ที่ญี่ปุ่นมีอาหารจานเด็ดจากปลาปักเป้าที่เรียกว่า “ฟุกุ โนะ โคอุคาซึเคะ” เป็นอาหารท้องถิ่นของจังหวัดอิชิคาวา พิษร้ายแรงของปลาปักเป้า คือสารเททโทรโดท็อกซิน จะถูกน􀑼ำ มาหมักไว้ในร􀑼ำข้าวเป็นเวลาหลายเดือน หรือหลายปี จนกระทั่งพิษร้ายแรงนั้นถูกสลายไปจนหมด # มีความแตกต่างในบันทึกรายงานอยู่บ้าง แต่เททโทรโดท็อกซิน เป็นพิษชนิดร้ายแรง ที่ร้ายแรงกว่าโพแทสเซียมไซยาไนด์ 500 ถึง 1000 เท่า ทั้งยังทนความร้อนได้ พิษไม่สลายไปในการปรุงแต่งอาหารตามปกติ และด้วยปริมาณเพียง 2-3 มิลลิกรัมก็ท􀑼ำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายได้ (ส􀑼ำนักงานสวัสดิภาพและสาธารณสุข มหานครโตเกียว)現代人は食生活において幼少の頃から体に害のあるものを体内に溜め込んでいる。食品添加物、酸化防止剤、水銀、アレルギー物質、トランス脂肪酸、口溶けを良くする水素添加油脂、人工甘味料、残留農薬、加工品に含まれる飽和脂肪酸や亜硝酸ナトリウム……体の炎症を起こすと言われるものばかりだ。このまま摂り続けると歳を経てどうなるか。


Modern people have been accumulating things that are harmful to their bodies in their bodies since they were young. Food additives, antioxidants, mercury, allergens, trans fatty acids, hydrogen-added oils and fats that improve melting in the mouth, artificial sweeteners, residual pesticides, saturated fatty acids and sodium nitrite contained in processed products… All of them are said to cause inflammation in the body. . What will happen if you do nothing against it?


คนสมัยใหม่สะสมสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายไว้ภายในมาตั้งแต่เด็ก จากสิ่งที่เจือปนอยู่ในอาหาร อย่างสารต้านอนุมูลอิสระ, ปรอท, สารก่อภูมิแพ้, กรดไขมันทรานส์, น􀑼้ำำ้ามันเติมไฮโดรเจน และไขมันที่เพิ่มการละลายในช่องปาก, สารให้ความหวานเทียม, ยาฆ่าแมลงตกค้าง, กรดไขมันอิ่มตัว, และโซเดียมไนเตรทซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป กล่าวได้ว่าสารเจือปนต่างๆ เหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดอาการอักเสบของร่างกาย หากคุณยังบริโภคมันต่อไป คุณจะต้องกลัวเมื่อได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายคุณเมื่อคุณสูงวัยขึ้นเรื่อยๆ


あなたの体はあなたが普段口にしているものから成っている。体内の毒出しには発酵食を積極的に摂取するのが効果的だ。微生物の仕事である「発酵」が体内の毒素を分解し、腸内の善玉菌を増やし悪玉菌を抑え腸内環境を整えてくれる。
※併設のサラブラン発酵カフェも積極的にご利用ください。自家製の味噌、日本の麹菌から作った甘酒や塩麹、醤油麹などを販売しています。

You are what you eat! It is effective to actively take fermented food for detoxing the body. “Fermentation”, which is the work of microorganisms, breaks down toxins in the body, increases good bacteria in the intestines, suppresses bad bacteria, and prepares the intestinal environment.


มีค􀑼ำกล่าวที่ว่า คุณเป็นในสิ่งที่คุณกินเข้าไป! การบริโภคอาหารที่ผ่านกระบวนการหมักดอง ก็คือการใช้จุลินทรีย์ที่ได้จากการหมักมาท􀑼ำหน้าที่ย่อยสลายพิษที่สะสมอยู่ภายในร่างกาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มแบคทีเรียตัวดีในล􀑼ำไส้ ยับยั้งตัวไม่ดี และปรับสภาพในล􀑼ำไส้ใหม่


兵庫県三木市にある酵素風呂の本家「ぬか天国」の酵素風呂がほかの酵素風呂と違う点は、好気性菌と嫌気性菌の2層式であること。その両方の菌の間にいる日和見菌をいかに好気性に引き寄せるかが肝心だ(日本の特許番号第5966138号)。


“Nukatengoku” from Miki City, Hyogo Prefecture. Unlike other enzyme baths, Nuka Tengoku has two layers of bacteria, aerobic and anaerobic. The key is how to attract pathogenic bacteria (ill-making bacteria) and trap them between the two bacterial layers (Japan Patent No. 5966138).


ความแตกต่างในการอบเอนไซม์ที่มีชื่อเรียกว่า “นูกา เทนโกคุ” จากเมืองมิกิ จังหวัดเฮียวโงะ นั้นต่างจากการอบเอนไซม์ที่อื่นๆ ตรงที่ เอนไซม์นูกา เทนโกคุนั้นจะมีแอโรบิคแบคทีเรียอยู่สองชั้น และแอนแอโรบิคแบคทีเรีย (แบคทีเรียที่ไม่ต้องการออกซิเจน) กุญแจส􀑼ำคัญอยู่ตรงการดึงให้แบคทีเรียก่อโรค (แบคทีเรียฉวยโอกาส) ถูกกักไว้ระหว่างชั้นของแบคทีเรียทั้งสอง (สิทธิบัตร ประเทศญี่ปุ่น เลขที่ 5966138)


酵素風呂から出て数時間後、体調によっては肌の一部に発疹ができ、2、3日痒いことがある。これは体内の毒が抜けてゆく過程だ。喜んでいい。


A few hours after leaving the enzyme bath, depending on your physical condition, some people may get a rash on a part of your skin whcih can be itchy for a few days. That’s the detoxification process of the body. Nothing to worry about, relax and be happy.


สองสามชั่วโมงหลังจากคุณขึ้นมาจากบ่ออบเอนไซม์ บางคนอาจจะมีผื่นขึ้นที่ผิวหนังบางจุดและมีอาการคันเป็นวันสองวัน (ขึ้นกับสภาวะภายในร่างกายของคุณ) ไม่ต้องตกใจ เพราะนั้นคือกระบวนการขับพิษของร่างกาย ผ่อนคลาย สบายใจได้เลยところで米糠って白っぽいのになぜ米糠酵素は黒っぽいのか? それは酵素の働きで発酵が進み米糠自体が熟成したためだ。オープン当初はクリーム色だったが半年を経ると八丁味噌のような色になる。サラブランの米糠酵素は玄米由来の香りと旨味。そして深みと独特の酸味がある。朝一番に耕運機をかけるとヨーグルトやカカオの香りが立つ。


Something that often surprise visitors, is that although rice bran is soft white, it is dark black in Nukatengoku enzym bath. This is caused by the fermentation process which produces rice bran enzymes and mature the bran. First it was creamy but after half a year it became like Hatcho miso. Sarabran’s rice bran enzyme has a sweet aroma (umami) that comes from the surface of the rice. (golden brown), which creates a unique acidity . If you plow the enzyme bath early in the morning, you can smell yogurt and cacao.อีกเรื่องที่มักจะมีคนสงสัย ว่าร􀑼ำข้าวมีสีขาวนวล แต่ท􀑼ำไม ในบ่ออบเอนไซม์ของนูกา เทนโกคุ ถึงได้เป็นสีด􀑼ำคล􀑼้ำำ้าล่ะ นั่นก็เป็นเพราะว่ากระบวนการหมักเพื่อให้เกิดเอนไซม์ร􀑼ำ ข้าว ท􀑼ำให้ร􀑼ำสุกในตัวของมันเอง ตอนเริ่มหมักใหม่ๆ มันจะมีสีครีม แต่พอหลังจากหนึ่งปีผ่านไป มันจะกลายเป็นเหมือน ฮัตโชมิโซะ เอนไซม์ร􀑼ำข้าวที่นูกา เทนโกคุ มีกลิ่นหอมหวาน (อูมามิ) ที่มาจากผิวข้าว (สีน􀑼้ำำ้าตาลทอง) ซึ่งมันสร้างความเป็นกรดเฉพาะตัวขึ้นมา หากคุณไถพรวนในบ่อเอนไซม์ตอนเช้าๆ คุณจะได้กลิ่นคล้ายโยเกิร์ต และโกโก้


ぬか天国の米糠酵素を食べても何の害もない。1グラム中80億の人間にとっての有用微生物がひしめきあっている。食べたら便通が良くなったという方もたくさんいる。メンテナンスを担当している日本人は毎朝ティースプーン一匙の米糠酵素を口にして米糠酵素の品質を確かめている。安心して「腸活」していい。

There is no harm in eating rice bran enzyme in Nukatengoku, it contains 8 billion useful microorganisms per 1 gram. Many people said their stomachs improved after trying them. Japanese people who take care, maintain and check the quality of rice bran enzymes do take, as part of the quality check, 1 teaspoon of enzyme daily in the morning which makes their “intestinal activity” proceeding peacefully. Try it!


เอนไซม์ร􀑼ำข้าวจากบ่ออบของนูกา เทนโกคุนั้นกินได้ ไม่มี
อันตรายอะไร เพราะมันมีจุลินทรีย์ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์เราอยู่ถึง 8 พันล้านหน่วยต่อกรัม หลายคนบอกว่าท้องไส้ของพวกเขาดีขึ้นหลังจากลองกิน คนญี่ปุ่นซึ่งเป็นคนดูแล บ􀑼ำรุงรักษา ตรวจสอบคุณภาพของเอนไซม์ร􀑼ำข้าว จะกินเอนไซม์วันละ 1 ช้อนชาทุกเช้า ซึ่งนั่นจะท􀑼ำให้ “กิจกรรมภายในล􀑼ำไส้” ของคุณด􀑼ำเนินไปอย่างสงบสันติ

圧を加えるとエネルギーが発生する。つまり腐りにくい。バケツに海水を入れて放置すると腐る。しかしその海水をかき混ぜ続けるならば腐らない。圧が加わっているからだ。真空パックも同じ。酵素風呂のプール内にも1グラムあたり80億の微生物が押し合いへし合いしている。


When pressure is applied, energy is generated. In other words, it’s hard to rot. If you put seawater in a bucket and leave it there, it will rot. But if you keep stirring the seawater, it won’t rot because the movement generates pressure. The same is valid for vacuum packaging, pressure is generated on the packed parts.
In the pool of the enzyme bath, 8 billion microorganisms per gram are pushing each other, creating pressure, preventing rot.


เมื่อสร้างแรงดันภายใน จะเกิดพลังงานขึ้น ท􀑼ำให้น􀑼้ำำ้าเน่าเสียได้ยาก เช่นหากคุณเก็บน􀑼้ำำ้าทะเลไว้ในถัง มันจะกลายเป็นน􀑼้ำำ้าเน่า แต่ถ้าคุณหมั่นคนบ่อยๆ ท􀑼ำให้น􀑼้าในถังเคลื่อนไหว เกิดแรงดัน น􀑼้ำำ้านั้นก็ไม่เน่าเสีย เพราะว่ามันมีแรงกดดันเพิ่มเข้าไป คล้ายกับแพ็คของสูญญากาศ, แล้วในบ่ออบเอนไซม์ จุลินทรีย์ 8 พันล้าน (ต่อหนึ่งกรัม) ก􀑼ำลังส่งแรงผลักดันกันอยู่ สร้างพลังงานจากแรงดันขึ้น ท􀑼ำให้ไม่เน่าเสีย水に間静電気を6時チャージしたものを米糠酵素内の微生物に与えている。分解の力が強まり米糠酵素はさらさらふかふかに。
This statically charged water is given 6 hours to the microorganisms in the rice bran and does increase the digestion power of these microorganisms, making rice bran enzymes powerful and soft.

The shower water after the enzyme bath is also suitable for drinking.
น􀑼้ำำ้าที่มีประจุไฟฟ้าสถิตนี้ ช่วยเพิ่มพลังการย่อยให้จุลินทรีย์ในบ่ออบเอนไซม์ร􀑼ำข้าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาหกชั่วโมง ท􀑼ำให้เอนไซม์ร􀑼ำข้าวเปี่ยมพลังทั้งยังนุ่มฟู酵素風呂の中の微生物は常時56°から64°Cの熱を発している。人の汗の毒素や雑菌はこの微生物の力で分解されるが、体の汗を吸って体にまとわりついた米糠酵素はできるだけ酵素風呂の中で落とさず、外の鏡の前で落として微生物の力を温存させてほしい。


Microorganisms in the enzyme bath always release heat at 56-64 degrees C. Human toxins from sweat and bacteria will be destroyed at this heat. But please don’t brush the sweat-absorbing bran and traces from your skin into the enzyme bath. Please brush your face in front of the mirror outside the bath to preserve the power of the microorganisms.


จุลินทรีย์ในบ่อหมักจะปลดปล่อยความร้อนที่ 56-64 องศา c เสมอ สารพิษจากเหงื่อและแบคทีเรีย จะถูกสลายไปด้วยความร้อนนี้ แต่โปรดอย่าปัดร􀑼ำข้าวซึ่งดูดซับเหงื่อแล้วติดตามผิวหนังของคุณลงในบ่ออบเอนไซม์ กรุณาลุกออกไปปัดหน้ากระจก ก่อนช􀑼ำระล้างนอกบ่อ米糠を発酵させた「酵素風呂」と「発酵食」での毒出し。人類が微生物から学んだ発酵という技術を用いることで微生物は私たちの人間のためにぞんぶんに働いてくれる。


An enzyme bath is detoxing your body due to fermentation of rice bran, using a fermentation technology that humans have learned from microbes. Thanks to the microorganisms, the tiny creatures working to take care of us.


ท้ายสุดนี้ การล้างสลายพิษ ด้วย “การอบเอนไซม์” และ “กินอาหารหมักดอง” ซึ่งเกิดจากการหมักร􀑼ำข้าว โดยใช้เทคโนโลยีการหมักซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้จากจุลินทรีย์, เราขอขอบคุณจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตเล็กๆ ที่ท􀑼ำงานเพื่อดูแลพวกเรา